Sirius samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2016

2016-06-23 - Den 5 April höll sirius samföllighetsförening sin ordinarie årsstämma. En ny styrelse valdes och flera punkter behandlades. Klicka på länken för att läsa protokollet

Sirius samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2015

2015-04-16 - Den 26 mars höll sirius samföllighetsförening sin ordinarie årsstämma. En ny styrelse valdes och flera punkter behandlades. Klicka på länken för att läsa protokollet