Sopsortering

Detta får kastas i sophuset:

  • Hushållssopor förpackade i plastpåsar
  • Miljöfarligt avfall som exempelvis metaller; konservburkar, folieformar, kapsyler, porslin, keramik, skor, läder m.m. Dessa saker kastas löst (ej i plaståsar)

Detta kastas i containrarna vid Solskensvägen:

  • Pappersförpackningar som mjölkpaket, wellpapp, äggkartonger, emballage m.m
  • Hårda plastförpackningar som plast-, schampo- och ketchupflaskor, smörbyttor m.m.
  • Tidningar, reklamblad, skrivpapper, kataloger m.m.
  • Små batterier i en röd separat behållare i anslutning till containrarna

Fler anvisningar återfinns på containrarna.

Detta lämnas på återvinningscentralen vid sopstationerna:

  • Grovsopor som virke, möbler och större saker som inte får kastas i sophuset
  • El-artiklar, TV-apparater, datorer, dammsugare, bilbatterier m.m.
  • Kemikalier, lösningsmedel, färger, oljor m.m.
  • Glödlampor i en separat behållare – lysrör på en separat plats

Uttjänt frys och kyl

Gamla kylar och frysar innehåller freon som kan ge skador på ozonskiktet om det läcker ut. Därför finns särskilda bestämmelser för hur de ska hanteras.

Både behandling och hämtning av uttjänt kyl och frys ingår i sophämtningsavgiften. Och det är SRV som står för den tjänsten.

Beställ hämtning på SRV:s hemsida.