Underhållsgruppen

Leif Majby El Mv. 64
Lars Hultman Undercentralen Mv. 16
Bo Lindström Vatten/avlopp Mv. 72
Richard Gallaks Sundqvist webbsidan sirius1.se Mv. 48

Trägårdsgruppen

Trädgårdsgruppen ska vara en inspirationskälla och ”kunskapsbank” för hur vi på bästa sätt ska ta tillvara på vårt område. Det finns inga krav på att medlemmarna ska vara ”trädgårdsexperter”, det viktiga är att de har intresse för att arbeta tillsammans med andra för att vi ska ta hand om vår utemiljö på bästa sätt.

Trädgårdsgruppen ska ta fram en ”underhållsplan” för vår utemiljö.

Träd, buskar och grönytor kräver att man tänker på både kort och lång sikt när man ska planera åtgärder.

Trädgårdsgruppen är en viktig referens för styrelsen, då den ska fatta kloka beslut om vår utemiljö!

Maria Sandström Trädgårdsgruppen Mv. 54
Johanna Sandh Trädgårdsgruppen Mv. 74
Elisabeth Karlén Trädgårdsgruppen Mv. 100