Parkering

Till varje hus finns en p-plats under tak. Denna p-plats tillhör huset och om medlem saknar bil får parkeringsplatesen uthyras till annan medlem i föreningen. P-platsen skall vid försäljning av huset lämnas till den nye ägaren.

Informera gärna styrelsen om p-platsen hyrs/lånas ut. T.ex. vid sopning av garaget på våren så att vi kan be dem köra bort bilen. Eller andra renoveringsåtgärder. Skräp såsom däck etc. får inte vara på p-platsen. Det har med brandrisk att göra.

Styrelsen kan inte omfördela platserna det kan bara de som äger platserna. P-platserna blev tillfördelade då vi köpte huset numret på parkeringsplatsen står på kontraktet, så de tillhör inte vårt åtagande i styrelsen.

Parkerings regler

Följande gäller för parkering i området och p-däck:

  • 5 min parkering för avlastning i området.
  • Inga bilar som är avställda eller som har körförbud ska vara låntidsparkerade på p-däck.
  • Inga bilar ska vara parkerade på lekplatsen i området.