Glöm inte vårstädningen den 25 april

2015-04-16 - Den 25 april är det vårstdning. Vi hoppas att alla deltar och tar gemensamt ansvar. Om man inte kan komma kan man meddela trädgårdsgruppen och få en uppgift man kan göra vid ett annat tillfälle.

Sidan gemensamt har nu blivit uppdaterad med nyare information om vad man gör på städdagen.

Sirius samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2015

2015-04-16 - Den 26 mars höll sirius samföllighetsförening sin ordinarie årsstämma. En ny styrelse valdes och flera punkter behandlades. Klicka på länken för att läsa protokollet

Slukhål på lekplatsen

2014-02-26 - Ett mindre så kallat ”slukhål” har uppstått framför ena gungan i stora lekparken.Hålet var ca: 25 cm i diameter vid ytan och ganska djup, det gick att köra ned ett krattskaft i hålet mellan stenarna.

När området byggdes så fyllde man ut samtliga ojämnheter och sänkor i området med bl.a. sprängsten med en diameter på ca: 1 m som sedan täcktes med makadam och grus för att jämna till ytan. Mellan och under sprängstenarna som ligger vilande mot varandra finns det massa håligheter (tomrum). Regnvatten och vattnet vid snösmältningen har med åren runnit ned i marken och dragit med sig gruset som ligger på ytan in mellan stenarna och av den anledningen bildat hålet.

Åtgärd.
Gert fyllde upp hålet med grus till sprängstenarna som låg synliga i hålet och låg och vilade mot varandra. Springorna mellan dessa stenar täpptes sedan till med ett antal mindre stenar för att dämma upp och förhindra att ytterligare grus skulle dras ned i hålet bilda ett nytt hål. Därefter fyllde Gert upp hålet med ytterligare grus och planade ut ytan.

Området vid hålet är nu avspärrat med ett varningsband för säkerhetsskull tills styrelsen tagit ställning till om ytterligare åtgärd behöver vidtas.

Vid gångvägen mot bommen vid Månskensvägen 54 hus så finns det en kraftig sänka i gångvägen som förmodligen bildats på samma sätt och förmodligen är en början till ett så kallat ”slukhål” som borde inspekteras och ses över. Nya ”slukhål” kan poppa upp var som helst i området så styrelsen och boende får hålla lite koll så att hålen kan åtgärdas i tid så ingen skadas.

Stämma 26 Mars 2015

2014-02-19 - Datum för årsstämman är ändrad till den 26 Mars 2015. Detta eftersom det annars krockar med påskledigheten.

Stämma 26 Mars 2015

2014-01-20 - Den 26 Mars 2015 är det Stämma för samfälligheten. Plats för stämman är ännu ej bestämd men boka in datumet redan nu. Glöm inte att sista datum för att lämna in motioner är 31 Januari 2015.

Vår och höst städning 2015

2014-01-20 - Vi vill ha stor uppslutning på vår och höststädning i år. Tänk på att vi alla ingår i en samfällighet och att vi måste hjälpas åt att hjälpa oss själva. Datum för vår städning är 25 April 2015. Datum för Höst städning är 3 oktober 2015.

17 knep för att spara energi

2014-12-13 - Hej Styrelsen har sammlat ihop knep för att spara energi. Läs mer på vår nya sida i menyn som heter energi.

Nyhets arkiv

2014-12-13 - Nu sparar vi gammla nyheter från webplatsen. Läs mer på vår nya sida i menyn som heter Nyhetsarkiv.

Reparation av P-däck igen

Hej Styrelsen informerar om att reparationen av p-däck är utförd. Bilar kan nu parkera som vanligt på p-däck.

Sammfällighetsavgift

Tänk på att betala samfällighetsavgiften i tid. Vad som gäller vid indriving av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening kan du läsa mer om på villaägarnas hemsida

Reparation av P-däck

Hej Styrelsen informerar om att arbetet för reparation av p-däck som vi beslutade om på årsstämman är beställt och kommer att utföras av BINAB. Reparationen innebär att blåsor i asfalten på övre p-däck och en sänka vid infarten till övre p-däck kommer att åtgärdas. Reparationen kommer att utföras mellan 1/10 och 3/10 i år. Inga bilar kan stå på övre p-däck vid tidpunkten för reparationen. På mellersta p-däck kan man stå men på egen risk, styrelsen rekommenderar att man flyttar sin bil som står på mellersta däck, då BINAB INTE kommer att ersätta om skador uppstår på bilar som står i p-huset vid reparations arbetet. Under repartions dagarna så kan man sned parkera på området bakom p-däck som är markerat på bilden.

Höststädning

Under höststädningen tog gert flera bilder