Husfogde

Varje huslänga har fått ansvar för skötseln av en viss del av de gemensamma områdena. Och i varje huslänga finns en husfogde som ser till att dennes huslänga sköter sitt område.

Husfogden skall göra en turordningslista för skötsel av sin huslängas ansvarsområde gällande gräsklippning och snöskottning. Se karta under Ansvarsområden.

Att vara husfogde innebär att man:

  • är kontaktperson mellan sin huslänga och styrelsen.
  • upprättar turordningslista för skötseln av längans ansvarsområde. (Turordningslistan gällande snöskottningen ska avse tiden mellan den första november och den sista mars).
  • Fogden har också nyckel till förråden och undercentralen.
A längan: J Gullberg Mv. 108
B längan:  E Karlén Mv. 100
C längan:  B Bontemps Mv. 88
D längan: R Andersson Mv. 84
E längan:  B Lindström Mv. 76
F längan: L Majby Mv. 64
G längan: M Eriksson Mv. 46
H längan: M Sandberg Mv. 36
J längan:     G Norstedt Mv. 34
K längan:  A Åhlin  Mv. 20
L längan:   M Lilja    Mv. 10