Vad görs vid städdagen!!

Husfogdar och tädgårdsgruppen samlas vid stora lekplatsen kl.09.30 på städdagen för genomgång, övriga medlemmar träffas i respektive städområde senast kl. 10.00 på städdagen för att göra vår samfällighet fin. Tilldelad länga ordnar med korvgrillning och fika för alla vid ca 13.00.

Städtid är från 10.00 till dess att uppgifterna som tilldelats varje länga är klara, dvs är man ej klar med uppgifterna så bör man fortsätta med dem efter lunchen, om en länga blir klar tidigt uppskattas det gärna om de hjälper en annan länga med sina uppgifter.

Du som av någon anledning har förhinder att delta denna dag, bör se till att arbetet utförs före städdagen. Kontakta husfogden i din länga, så får Du en uppgift tilldelad.

Städledare är trädgårdsgruppen. Vid frågor kontakta dem gärna.
Maria MV 54 och Lisa MV 100

Vad gör en städledare?

  • Ansvarar för att städdagens uppdrag med städning och underhållsarbete blir utfört enligt uppgjorda planer med god uppslutning av områdets boende.
  • Ansvarar under året för att samfällighetens område ser snyggt och trivsamt ut.
  • Tar till vara idéer och synpunkter från områdets boende och förmedlar dessa till styrelsen.

Ang. container på städdagarna:
Se till att inga hela träd eller grenar kastas (klipp eller såga dem i mindre bitar). Containerna är i första hand till för städområdets trädgårdsavfall. I mån av plats kan du efter att städningen är genomförd få kasta eget avfall i containerna. Inget avfall får sticka ut på sidorna, eller vara högre än containers totala höjd. Får inte finns med i Containerna: Glas, målarburkar, motorer, batterier m.m.

Kontakta styrelsen om något är oklart.

Redskap

OBS! Du behöver nyckel för att låna verktygen. Allt detta går att låna för medlemmen och förväntas återlämnas snarast efter användandet. Nycklar kan hämtas hos husfogden i respiktive länga.

Vi ser helst att varje hushåll håller sig med egen gräsklippare.

”Har du några verktyg som du inte använder och ser att föreningen kan ha nytta av ta kontakt med husfogden”

Följande inventarier finns i Sirius Samfällighets förråd för utlåning:

  • Motordriven gräsklippare
  • El häcksax Husqvarna
  • Högtrycksspruta
  • Skottkärra
  • Kabelvinda svart
  • 2-delad aluminiumstege