Områdeskarta

Till vänster är en översiktsbild på området. Klicka bilden för större format.

Sirius samfällighetsförenings gemensamma anläggningar

Gemensamhets Anläggning 1
(Det rödmarkerade)
Brf. Västliden har en andel och därmed en röst.

Gemensamhets Anläggning 2
(Det svartare markerade)
SIRIUS gemensamma ytor inom bostadsområdet, t.ex. körvägar, gångvägar, trappor, lekplatser, planteringar m.m. undercentralen, kabel TV, el- central och belysning inom området miljöstation och sophämtning.