Välkommen till sirius samfällighetförening!

Välkommen till sirius samfällighet. Vår samfällighet ligger högt upp i ett lummigt och ostört område bestående av 55 hushåll. På området har vi ett parkeringshus, gångvägar och två lekparker.

Årstämma 2017

Den 21 mars 2017 kl. 18.30 är det dags för Sirius Samfällighetsförenings årsstämma i Tullingebergsskolans matsal.

Varmt välkomna!

Höststädning 2016

2016-09-28 - Lördag den 1 Oktober 2016 är det dags för Sirius samfällighetsförenings höststädning. Husfogdar samlas vid stora lekplatsen 09:30. Övriga samlas vid respektive städplats kl 10:00.

Sirius samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2016

2016-06-23 - Den 5 April höll sirius samföllighetsförening sin ordinarie årsstämma. En ny styrelse valdes och flera punkter behandlades. Klicka på länken för att läsa protokollet

Garagerenovering – Brf Västliden

2016-05-24 - För info.

Brf Västliden har informerat styrelsen om att man kommer att renovera sin garagelänga som går parallellt med Månsskensvägen samt byta ytskiktet på parkeringsplatserna längs Månskensvägen.

Arbetet startar 30/5 och beräknas pågå till första veckan i oktober. Under tiden kommer Brf Västliden parkera bilarna för de som berörs av renoveringen längs Månskensvägen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen / Sirius samfällighet

Vårstädning

2016-04-16 - Den 23 april 2016 är det dags för Sirius samfällighetsförenings vårstädning. Husfogdar samlas vid stora lekplatsen 09:30. Övriga samlas vid respektive städplats kl 10:00. Det bjuds på grillad korv och dricka klockan 13:00.

Årsstämma 2016

2016-03-20 - Den 5 april 2016 är det dags för Sirius samfällighetsförenings årsstämma.

Information om fiber

2015-12-12 - I veckan fick vi ett informationsblad om fiber i brevlådorna: Fiber information

Rickard har även bidragit med följande manual till Fiberkonverter: Manual till Fiberkonverter

Styrelsen informerar

2015-11-24 - Styrelsen meddelar att SRV inte längre har någon avhämtning av icke brännbart material. Sådant slängs på soptippen eller därtill avsedda sopstationer.

Fiber

2015-09-25 - Styrelsen meddelar om fiber se bifogat dokument: Fiber.pdf.

Temperatur

2015-09-25 - eGain har gjort en justering, höjning av utgående vattentemperatur från undercentralen tills det att Qsec är klara med injusteringen av flödet som planeras utföras under v44.

Temperaturhöjningen är gjord vid utetemperaturerna 20, 15, 10 och 5 grader C för att på så vis höja temperaturerna i fastigheterna som har kallt idag.

Höststädning lördag den 3 Oktober

2015-09-19 - Efter en skön sensommar med varmt väder är det snart dags för höstens städdag!!!

Datum: 3 oktober
Tid 10:00 - ca 13:00
(Husfogdar samlas vid stora lekplatsen kl 9.30)


Trädgårdsgruppen vill även påminna om att de uppskattar om ni mailar eller kontaktar dem om ni har åsikter, idéer eller tankar om området. Förbättringar, ris eller ros, eller bara någon obserbvation.

Maila gärna till mariaa82@spray.se

Hälsningar Trädgårdsgruppen

Blockerad gångväg 20 eller 21 Augusti!

2015-08-14 - Birgitta Majby har meddelat att de ska göra om i sin trädgård den 20 eller 21 Augusti. Gångvägen utanför deras hus kommer då vara blockerad av en lastbil. Birgitta kommer dela ut mer information i våra brevlådor när hon vet mer om tider och vart lastbilen kommer att stå.

Maskar i återvinningsstationens matavfallskärl

2015-08-03 - Den 18 Juli rapporterades det att det var fullt av maskar i återvinningststationens matavfallskärl. Styrelsen tog kontakt med SRV och fick följande svar:

För att matavfalls komposteringen ska fungera måste alla som slänger matavfallspåsen i kärlen försluta påsen väl och tillse att påsen är hel. Om påsen är öppen så kan flugor flyga in i kärlet när locket öppnas och då lägger flugorna ägg i trasiga påsar. Uppmanna all som bor i området att försluta påsen väl.

Så tänk alltså på att försluta påsen väl innan ni slänger den i matavfallskärlet.

  • Fyll påsen till max 3/4. Släng påsen minst var tredje dag, även om den inte är full.
  • Under de varma sommardagarna kan man använda sig av dubbla papperspåsar.
  • Ställ kärlet i skuggan under de varma sommarmånaderna

Följande länk visar en film om hur du försluter påsen: Så här försluter du påsen

Sommar brev från styrelsen

2015-07-11 - Läs sommarbrevet från styrelsen om Fiber, injustering av värmen, facebookgrupp och området. Sommar brev från styrelsen

Nu är det dags att sopsortera!

2015-06-25 - Vi kan nu sopsortera vårat matavfall. Sortering av matavfall sker i de bruna soppåsarna man kan hämta vid sorterings kärlen. Hur du sorterar kan du läsa mer om på http://www.srvatervinning.se/

Nu finns vi på facebook!

2015-06-25 - Våran famfällighets granne Rickard Sundkvist har skapat en facebook grupp åt samfälligheten för enklare kommnikation. Besök den gärna på https://www.facebook.com/groups/sirius.samfallighet/.